SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Wiktoria Stabryła - kl. VII

Ewelina Światłowska - kl. VII

Eugeniusz Dudar - kl. VII

Gabriela Surel - kl. VIII

Nina Miller - kl. VIII

 

Rozkład zajęć semestr II 2022/2023

Rok szkolny: 2022/23 semestr II

Plan zajęć szkoły

6 - 12 lutego 2023
1 a - 5 a
  1 a 2 a 3 a 4 a 5 a
p
o
n
i
e
d
z
i
a
ł
e
k
1 Sala 10
edukacja informatyczna
Sierocka- Twaróg I.
 
Sala 16
język mniejszości narodowej - białoruski 
Lunda E.
 
Sala 16
język mniejszości narodowej - białoruski 
Lunda E.
 
Sala 15
język angielski
Gacuta M.
 
Sala 12
język mniejszości narodowej - białoruski
Kazimiruk M.
 
2 Sala 17
język mniejszości narodowej - białoruski
Kazimiruk M.
 
Sala 10
edukacja informatyczna
Sierocka- Twaróg I.
 
Sala 16
język mniejszości narodowej - białoruski
Lunda E.
 
Sala 15
przyroda
Dobosz- Karpiuk N.
 
Sala 12
historia
Nesteruk J.
 
3 Sala 17
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
 
Sala 18
język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Gacuta M.
 
Sala 16
Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.
 
Sala 15
język rosyjski
Kazimiruk M.
 
Sala 12
zajęcia z wychowawcą
Nesteruk J.
 
4 Sala 17
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
 
Sala 18
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
 
Sala 16
Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.
 
Sala 10
informatyka
Sierocka- Twaróg I.
 
Sala 12
język rosyjski
Kazimiruk M.
 
5 Sala 17
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
 
Sala 18
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
 
Sala 16
Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.
 
Sala 1
wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.
 
Sala 1
wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.
 
6 Sala 17
zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
Fiłonowicz A.
 
Sala 18
koło artystyczne
Nawrocka I.
 
Sala 16
koło artystyczne
Dobosz- Karpiuk N.
 
Sala 15
język polski
Kozłowska A.
 
Sala 10
informatyka
Sierocka- Twaróg I.
 
7 Sala 1
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Misiejuk W.
 
Sala 1
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Misiejuk W.
 
Sala 1
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Misiejuk W.
 
Sala 15
historia
Nesteruk J.
 
Sala 12
język polski
Kozłowska A.
 
8 Sala 10
koło programowania
koło programowania kl. I+II
Sierocka- Twaróg I.
 
Sala 10
koło programowania
koło programowania kl. I+II
Sierocka- Twaróg I.
 
Sala 7
zajęcia świetlicowe
świetlica 1
Misiejuk W.
 
Sala 15
zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
Kozłowska A.
 
Sala 7
zajęcia świetlicowe
świetlica 1
Misiejuk W.
 
w
t
o
r
e
k
1 Sala 17
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
 
Sala 18
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
 
Sala 10
edukacja informatyczna
Sierocka- Twaróg I.
 
Sala 15
przyroda
Dobosz- Karpiuk N.
 
Sala 12
matematyka
Drużba B.
 
2 Sala 17
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
 
Sala 18
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
 
Sala 16
Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.
 
Sala 15
matematyka
Drużba B.
 
Sala 12
język polski
Kozłowska A.
 
3 Sala 17
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
 
Sala 18
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
 
Sala 16
Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.
 
Sala 15
język polski
Kozłowska A.
 
Sala 12
technika
Misiejuk W.
 
4 Sala 1
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Misiejuk W.
 
Sala 1
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Misiejuk W.
 
Sala 1
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Misiejuk W.
 
Sala 15
język polski
Kozłowska A.
 
Sala 7
religia prawosławna 
Markiewicz M.
 
5 Sala 17
edukacja plastyczna 
Fiłonowicz A.
 
Sala 17
edukacja plastyczna 
Fiłonowicz A.
 
Sala 7
religia prawosławna 
religia III
Markiewicz M.
 
Sala 7
religia prawosławna 
Markiewicz M.
 
Sala 12
język mniejszości narodowej - białoruski
Kazimiruk M.
 
6 Sala 1
zajęcia ruchowe
zajęcia ruchowe
Nesteruk J.
 
Sala 1
zajęcia ruchowe
zajęcia ruchowe
Nesteruk J.
 
Sala 1
zajęcia ruchowe
zajęcia ruchowe
Nesteruk J.
 
Sala 15
język mniejszości narodowej - białoruski
Kazimiruk M.
 
Sala 12
język angielski
Gacuta M.
 
7 Sala 7
religia prawosławna 
religia I
Markiewicz M.
 
Sala 7
religia prawosławna 
Markiewicz M.
 
Sala 16
język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Gacuta M.
 
Sala 15
geografia Białorusi
Kazimiruk M.
 
Sala 12
język polski
Kozłowska A.
 
8 Sala 7
koło filmowe
koło filmowe
Markiewicz M.
 
Sala 7
koło filmowe
koło filmowe
Markiewicz M.
 
Sala 7
koło filmowe
koło filmowe
Markiewicz M.
 
Sala 1
wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.
 
Sala 1
wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.
 
ś
r
o
d
a
1 Sala 17
edukacja muzyczna 
Fiłonowicz A.
 
Sala 17
edukacja muzyczna 
Fiłonowicz A.
 
Sala 16
język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Gacuta M.
 
Sala 7
muzyka 
Nawrocka I.
 
Sala 7
muzyka 
Nawrocka I.
 
2 Sala 17
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
 
Sala 18
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
 
Sala 16
Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.
 
Sala 15
zajęcia z wychowawcą
Gacuta M.
 
Sala 12
język polski
Kozłowska A.
 
3 Sala 17
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
 
Sala 18
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
 
Sala 16
Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.
 
Sala 15
język polski
Kozłowska A.
 
Sala 12
matematyka
Drużba B.
 
4 Sala 17
język mniejszości narodowej - białoruski
Kazimiruk M.
 
Sala 18
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
 
Sala 16
Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.
 
Sala 15
matematyka
Drużba B.
 
Sala 12
język angielski
Gacuta M.
 
5 Sala 18
koło plastyczne 
Nawrocka I.
 
Sala 18
koło plastyczne 
Nawrocka I.
 
Sala 16
edukacja muzyczna
Fiłonowicz A.
 
Sala 1
szkolne koło sportowe
SKS
Misiejuk W.
 
Sala 1
szkolne koło sportowe
SKS
Misiejuk W.
 
6 Sala 17
koło taneczne
koło taneczne
Fiłonowicz A.
 
Sala 17
koło taneczne
koło taneczne
Fiłonowicz A.
 
Sala 17
koło taneczne
koło taneczne
Fiłonowicz A.
 
Sala 1
szkolne koło sportowe
SKS
Misiejuk W.
 
Sala 1
szkolne koło sportowe
SKS
Misiejuk W.
 
7 Sala 1
zajęcia ruchowe
zajęcia ruchowe
Nesteruk J.
 
Sala 1
zajęcia ruchowe
zajęcia ruchowe
Nesteruk J.
 
Sala 1
zajęcia ruchowe
zajęcia ruchowe
Nesteruk J.
 
Sala 15
technika
Misiejuk W.
 
Sala 12
geografia
Kulik S.
 
8 Sala 7
zajęcia świetlicowe
świetlica 2
Nesteruk J.
 
Sala 7
zajęcia świetlicowe
świetlica 2
Nesteruk J.
 
Sala 7
zajęcia świetlicowe
świetlica 2
Nesteruk J.
 
Sala 7
zajęcia świetlicowe
świetlica 2
Nesteruk J.
 
Sala 10
koło programowania
koło programowania kl. V+VI
Sierocka- Twaróg I.
 
c
z
w
a
r
t
e
k
1 Sala 17
koło taneczne
koło taneczne
Fiłonowicz A.
 
Sala 17
koło taneczne
koło taneczne
Fiłonowicz A.
 
Sala 17
koło taneczne
koło taneczne
Fiłonowicz A.
 
Sala 15
język mniejszości narodowej - białoruski
Kazimiruk M.
 
Sala 12
historia
Nesteruk J.
 
2 Sala 17
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
 
Sala 18
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
 
Sala 16
Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.
 
Sala 15
język mniejszości narodowej - białoruski
Kazimiruk M.
 
Sala 12
koło patriotyczne
Nesteruk J.
 
3 Sala 17
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
 
Sala 18
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
 
Sala 16
Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.
 
Sala 15
język angielski
Gacuta M.
 
Sala 12
język rosyjski
Kazimiruk M.
 
4 Sala 17
język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Gacuta M.
 
Sala 18
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
 
Sala 16
zajęcia dydaktyczno-wyrówawcze
Dobosz- Karpiuk N.
 
Sala 15
język rosyjski
Kazimiruk M.
 
Sala 7
religia prawosławna 
Markiewicz M.
 
5 Sala 7
religia prawosławna 
religia I
Markiewicz M.
 
Sala 7
religia prawosławna 
Markiewicz M.
 
Sala 16
edukacja plastyczna
Dobosz- Karpiuk N.
 
Sala 15
matematyka
Drużba B.
 
Sala 12
język angielski
Gacuta M.
 
6 Sala 17
język mniejszości narodowej - białoruski
Kazimiruk M.
 
Sala 18
język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Gacuta M.
 
Sala 7
religia prawosławna 
religia III
Markiewicz M.
 
Sala 7
religia prawosławna 
Markiewicz M.
 
Sala 12
matematyka
Drużba B.
 
7 Sala 17
koło językowe
koło językowe
Gacuta M.
 
Sala 17
koło językowe
koło językowe
Gacuta M.
 
Sala 17
koło językowe
koło językowe
Gacuta M.
 
Sala 1
wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.
 
Sala 1
wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.
 
8 Sala 1
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Misiejuk W.
 
Sala 1
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Misiejuk W.
 
Sala 1
wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Misiejuk W.
 
Sala 7
plastyka 
Nesteruk J.
 
Sala 7
plastyka 
Nesteruk J.
 
p
i
ą
t
e
k
1 Sala 17
język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Gacuta M.
 
Sala 16
język mniejszości narodowej - białoruski 
Lunda E.
 
Sala 16
język mniejszości narodowej - białoruski 
Lunda E.
 
Sala 1
wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.
 
Sala 1
wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.
 
2 Sala 17
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
 
Sala 18
język mniejszości narodowej - białoruski
Lunda E.
 
Sala 16
Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.
 
Sala 15
język angielski
Gacuta M.
 
Sala 12
język polski
Kozłowska A.
 
3 Sala 17
Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.
 
Sala 18
Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.
 
Sala 16
Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.
 
Sala 15
koło szachowe
Misiejuk W.
 
Sala 12
biologia
Sierocka- Twaróg I.
 
4 Sala 17
koło artystyczne
Fiłonowicz A.
 
Sala 10
koło programowania
koło programowania kl. 2-4
Sierocka- Twaróg I.
 
Sala 10
koło programowania
koło programowania kl. 2-4
Sierocka- Twaróg I.
 
Sala 10
koło programowania
koło programowania kl. 2-4
Sierocka- Twaróg I.
 
Sala 12
język mniejszości narodowej - białoruski
Kazimiruk M.
 
5 Sala 1
koło sportowe
koło sportowe
Misiejuk W.
 
Sala 1
koło sportowe
koło sportowe
Misiejuk W.
 
Sala 1
koło sportowe
koło sportowe
Misiejuk W.
 
Sala 15
matematyka
Drużba B.
 
Sala 7
historia i kultura białoruska 
Kazimiruk M.
 
6 Sala 17
koło regionalne
koło regionalne
Kazimiruk M.
 
Sala 17
koło regionalne
koło regionalne
Kazimiruk M.
 
Sala 17
koło regionalne
koło regionalne
Kazimiruk M.
 
Sala 15
język polski
Kozłowska A.
 
Sala 12
matematyka
Drużba B.
 
7          
8          
 
 

Plan zajęć szkoły

Rok szkolny: 2022/23
Semestr II
6 a - 8 a
  6 a 7 a 8 a
p
o
n
i
e
d
z
i
a
ł
e
k
1 Sala 13
matematyka
Drużba B.
 
Sala 9
historia
Dobosz- Karpiuk N.
 
Sala 8
fizyka
Giżewska I.
 
2 Sala 13
język angielski
Gacuta M.
 
Sala 9
chemia
Giżewska I.
 
Sala 8
matematyka
Drużba B.
 
3 Sala 13
biologia
Sierocka- Twaróg I.
 
Sala 9
matematyka
Drużba B.
 
Sala 8
chemia
Giżewska I.
 
4 Sala 13
historia
Nesteruk J.
 
Sala 9
fizyka
Giżewska I.
 
Sala 1
wychowanie fizyczne
Misiejuk W.
 
5 Sala 13
technika
Misiejuk W.
 
Sala 9
biologia
Sierocka- Twaróg I.
 
Sala 8
język polski
Treszczotko H.
 
6 Sala 1
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
 
Sala 1
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
 
Sala 8
język polski
Treszczotko H.
 
7 Sala 10
informatyka
Sierocka- Twaróg I.
 
Sala 9
język polski
Treszczotko H.
 
Sala 8
wiedza o społeczeństwie
Dobosz- Karpiuk N.
 
8 Sala 7
zajęcia świetlicowe
świetlica 1
Misiejuk W.
 
Sala 7
zajęcia świetlicowe
świetlica 1
Misiejuk W.
 
Sala 7
zajęcia świetlicowe
świetlica 1
Misiejuk W.
 
w
t
o
r
e
k
1 Sala 1
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
 
Sala 1
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
 
Sala 8
język angielski
Prusinowska A.
 
2 Sala 13
język rosyjski
Treszczotko H.
 
Sala 9
język angielski
Prusinowska A.
 
Sala 8
biologia
Sierocka- Twaróg I.
 
3 Sala 13
matematyka
Drużba B.
 
Sala 9
język angielski
Prusinowska A.
 
Sala 8
język polski
Treszczotko H.
 
4 Sala 7
religia prawosławna 
religia VI
Markiewicz M.
 
Sala 9
matematyka
Drużba B.
 
Sala 8
język mniejszości narodowej - białoruski
Treszczotko H.
 
5 Sala 13
język angielski
Gacuta M.
 
Sala 9
język polski
Treszczotko H.
 
Sala 8
matematyka
Drużba B.
 
6 Sala 13
język polski
Kozłowska A.
 
Sala 9
geografia
Kulik S.
 
Sala 8
język rosyjski
Treszczotko H.
 
7 Sala 13
geografia
Kulik S.
 
Sala 9
język rosyjski
Treszczotko H.
 
Sala 8
koło krajoznawcze
Nesteruk J.
 
8 Sala 7
język mniejszości narodowej - białoruski 
Kazimiruk M.
 
Sala 7
język mniejszości narodowej - białoruski 
Kazimiruk M.
 
Sala 8
geografia
Kulik S.
 
ś
r
o
d
a
1 Sala 13
język polski
Kozłowska A.
 
Sala 9
historia
Dobosz- Karpiuk N.
 
Sala 8
chemia
Giżewska I.
 
2 Sala 9
język mniejszości narodowej - białoruski 
Kazimiruk M.
 
Sala 9
język mniejszości narodowej - białoruski 
Kazimiruk M.
 
Sala 8
fizyka
Giżewska I.
 
3 Sala 13
język mniejszości narodowej - białoruski
Kazimiruk M.
 
Sala 9
język polski
Treszczotko H.
 
Sala 8
edukacja dla bezpieczeństwa
Giżewska I.
 
4 Sala 13
zajęcia z wychowawcą
Kozłowska A.
 
Sala 9
fizyka
Giżewska I.
 
Sala 8
język mniejszości narodowej - białoruski
Treszczotko H.
 
5 Sala 1
szkolne koło sportowe
SKS
Misiejuk W.
 
Sala 9
chemia
Giżewska I.
 
Sala 8
język rosyjski
Treszczotko H.
 
6 Sala 1
szkolne koło sportowe
SKS
Misiejuk W.
 
Sala 9
matematyka
Drużba B.
 
Sala 8
historia
Nesteruk J.
 
7 Sala 13
matematyka
Drużba B.
 
Sala 9
zajęcia z wychowawcą
Sierocka- Twaróg I.
 
Sala 8
zajęcia z wychowawcą
Treszczotko H.
 
8 Sala 10
koło programowania
koło programowania kl. V+VI
Sierocka- Twaróg I.
 
Sala 9
geografia
Kulik S.
 
Sala 1
wychowanie fizyczne
Misiejuk W.
 
c
z
w
a
r
t
e
k
1 Sala 13
język polski
Kozłowska A.
 
Sala 9
język rosyjski
Treszczotko H.
 
Sala 8
język angielski
Prusinowska A.
 
2 Sala 13
język rosyjski
Treszczotko H.
 
Sala 9
język angielski
Prusinowska A.
 
Sala 8
matematyka
Drużba B.
 
3 Sala 13
historia
Nesteruk J.
 
Sala 9
język polski
Treszczotko H.
 
Sala 8
język angielski
Prusinowska A.
 
4 Sala 7
religia prawosławna 
religia VI
Markiewicz M.
 
Sala 9
matematyka
Drużba B.
 
Sala 8
język polski
Treszczotko H.
 
5 Sala 7
plastyka 
Nesteruk J.
 
Sala 7
plastyka 
Nesteruk J.
 
Sala 1
wychowanie fizyczne
Misiejuk W.
 
6 Sala 1
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
 
Sala 1
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
 
Sala 8
historia
Nesteruk J.
 
7 Sala 13
matematyka
Drużba B.
 
Sala 17
religia katolicka
religia VII k.
Zbucki R.
Sala 7
religia prawosławna 
religia VII p.
Markiewicz M.
 
Sala 7
religia prawosławna 
Markiewicz M.
 
8 Sala 13
język angielski
Gacuta M.
 
Sala 17
religia katolicka
religia VII k.
Zbucki R.
Sala 7
religia prawosławna 
religia VII p.
Markiewicz M.
 
Sala 7
religia prawosławna 
Markiewicz M.
 
p
i
ą
t
e
k
1 Sala 13
koło żywego słowa
Kozłowska A.
 
Sala 9
biologia
Sierocka- Twaróg I.
 
Sala 8
wiedza o społeczeństwie
Dobosz- Karpiuk N.
 
2 Sala 7
muzyka 
Nawrocka I.
 
Sala 7
muzyka 
Nawrocka I.
 
Sala 10
informatyka
Sierocka- Twaróg I.
 
3 Sala 13
język polski
Kozłowska A.
 
Sala 9
język mniejszości narodowej - białoruski
Kazimiruk M.
 
Sala 8
matematyka
Drużba B.
 
4 Sala 13
język polski
Kozłowska A.
 
Sala 9
język polski
Treszczotko H.
 
Sala 10
wychowanie fizyczne
Misiejuk W.
 
5 Sala 7
historia i kultura białoruska 
Kazimiruk M.
 
Sala 10
informatyka
Sierocka- Twaróg I.
 
Sala 8
język polski
Treszczotko H.
 
6 Sala 1
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
 
Sala 1
wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.
 
Sala 8
język mniejszości narodowej - białoruski
Treszczotko H.
 
7      
8      
 
 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Drodzy uczniowie!

Numer Dziecięcego Telefonu Zaufania to: 800 12 12 12 (telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka oraz możliwość kontaktu z ekspertami na czacie znajdującym się na stronie Rzecznika: www.brpd.gov.pl)

Plan lekcji

Plan lekcji – semestr I rok. szkolny 2021/2022

Czytaj więcej...

Szkolny zestaw podręczników

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2021/2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8 z dnia 17 czerwca 2021r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

Czytaj więcej...