Ogólnopolski Program Bezpieczeństwa "Kocham to Dbam"

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa placówkę do udziału w wyjątkowym konkursie filmowym, organizowanym przez Ogólnopolski Program Bezpieczeństwa "Kocham to Dbam" we współpracy z PZU.

Czytaj więcej...

Konkurs plastyczno-fotograficzny „Wszystko o lesie”

Serdecznie zapraszamy do udziału w I wojewódzkim konkursie plastyczno-fotograficznym „Wszystko o lesie” organizowanym przez Nadleśnictwo Dojlidy.

Czytaj więcej...

KONKURS "STOP PRZEMOCY" 2023

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSACH - PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY!!! 
Zachęcam do rozpowszechnienia wśród dzieci i młodzieży.
Z poważaniem 
Krystyna Dackiewicz

Czytaj więcej...

 Ogólnopolski Konkurs Artystyczny  " ZNACZEK BAŚNIOWY NA PRZYGODĘ GOTOWY 

W związku z Międzynarodowym Dniem Postaci z Bajek, który jest obchodzony 5 listopada,

Czytaj więcej...

Konkurs fotograficzno-historyczny dla szkół

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w Konkurs fotograficznym Kresowa Trójka 1773-1863-1943!

Czytaj więcej...

Plan zajęć na I semestr roku szkolnego 2023/2024

1 a - 5 a

 

1 a

2 a

3 a

4 a

5 a

p
o
n
i
e
d
z
i
a
ł
e
k

1

Sala 17

język mniejszości narodowej - białoruski
język białoruski 1
Kazimiruk M.

Sala 18

język mniejszości narodowej - białoruski 
Lunda E.

Sala 18

język mniejszości narodowej - białoruski 
Lunda E.

Sala 10

informatyka
Sierocka- Twaróg I.

Sala 15.

historia
Dobosz- Karpiuk N.

2

Sala 1

wychowanie fizyczne wczesnoszkolne
Fiłonowicz A.

Sala 18

język mniejszości narodowej - białoruski
Lunda E.

Sala 7

religia prawosławna 
Markiewicz M.

Sala 7

religia prawosławna 
religia prawosławna 4
Markiewicz M.

Sala 15.

język angielski
Gacuta M.

3

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 1

wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Fiłonowicz A.

Sala 1

wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Fiłonowicz A.

Sala 8.

matematyka
Drużba B.

Sala 15.

biologia
Sierocka- Twaróg I.

4

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 8.

język polski
Kazimiruk M.

Sala 1

Zajęcia "Laboratorium przyszłości"
Laboratoria przyszłości V - VI
Sierocka- Twaróg I.

5

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 8.

język polski
Kazimiruk M.

Sala 7

religia prawosławna 
Markiewicz M.

6

Sala 7

religia prawosławna 
religia prawosławna 1
Markiewicz M.

Sala 7

religia prawosławna 
religia prawosławna 2
Markiewicz M.

Sala 10

edukacja informatyczna
Sierocka- Twaróg I.

Sala 8.

koło muzyczne
Nawrocka I.

Sala 15.

matematyka
Drużba B.

7

Sala 7

koło filmowe
koło filmowe
Markiewicz M.

Sala 7

koło filmowe
koło filmowe
Markiewicz M.

Sala 7

koło filmowe
koło filmowe
Markiewicz M.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.

8

Sala 7

religia prawosławna 
religia prawosławna 1
Markiewicz M.

Sala 7

religia prawosławna 
religia prawosławna 2
Markiewicz M.

Sala 10

Zajęcia "Laboratorium przyszłości"
Laboratoria przyszłości
Sierocka- Twaróg I.

Sala 10

Zajęcia "Laboratorium przyszłości"
Laboratoria przyszłości
Sierocka- Twaróg I.

Sala 15.

geografia
Kulik S.

w
t
o
r
e
k

1

Sala 1

zajęcia ruchowe
zajęcia ruchowe kl. I -III
Fiłonowicz A.

Sala 1

zajęcia ruchowe
zajęcia ruchowe kl. I -III
Fiłonowicz A.

Sala 1

zajęcia ruchowe
zajęcia ruchowe kl. I -III
Fiłonowicz A.

Sala 8.

przyroda
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 15.

język angielski
Gacuta M.

2

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 8.

język angielski
Prusinowska A.

Sala 15.

zajęcia z wychowawcą
Gacuta M.

3

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 8.

język angielski
Prusinowska A.

Sala 15.

język polski
Kozłowska A.

4

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 8.

język polski
Kazimiruk M.

Sala 15.

matematyka
Drużba B.

5

Sala 17

edukacja muzyczna
Nawrocka I.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 16

język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Gacuta M.

Sala 8.

matematyka
Drużba B.

Sala 15.

język rosyjski
Kazimiruk M.

6

Sala 1

koło - Alternatywy dla komputera - sport i rekreacja
kolo "Alternatywy dla komputera - sport i rekreacja"
Kazimiruk M.

Sala 1

koło - Alternatywy dla komputera - sport i rekreacja
kolo "Alternatywy dla komputera - sport i rekreacja"
Kazimiruk M.

Sala 1

koło - Alternatywy dla komputera - sport i rekreacja
kolo "Alternatywy dla komputera - sport i rekreacja"
Kazimiruk M.

Sala 1

szkolne koło sportowe
SKS
Nesteruk J.

Sala 1

szkolne koło sportowe
SKS
Nesteruk J.

7

Sala 1

koło - Alternatywy dla komputera - sport i rekreacja
kolo "Alternatywy dla komputera - sport i rekreacja"
Kazimiruk M.

Sala 1

koło - Alternatywy dla komputera - sport i rekreacja
kolo "Alternatywy dla komputera - sport i rekreacja"
Kazimiruk M.

Sala 1

koło - Alternatywy dla komputera - sport i rekreacja
kolo "Alternatywy dla komputera - sport i rekreacja"
Kazimiruk M.

Sala 1

szkolne koło sportowe
SKS
Nesteruk J.

Sala 1

szkolne koło sportowe
SKS
Nesteruk J.

8

Sala 7

zajęcia świetlicowe
świetlica 1
Kazimiruk M.

Sala 7

zajęcia świetlicowe
świetlica 1
Kazimiruk M.

Sala 7

zajęcia świetlicowe
świetlica 1
Kazimiruk M.

Sala 7

zajęcia świetlicowe
świetlica 1
Kazimiruk M.

Sala 7

zajęcia świetlicowe
świetlica 1
Kazimiruk M.

ś
r
o
d
a

1

Sala 17

język mniejszości narodowej - białoruski
język białoruski 1
Kazimiruk M.

Sala 1

wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Fiłonowicz A.

Sala 1

wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Fiłonowicz A.

Sala 8.

język rosyjski
Treszczotko H.

Sala 15.

historia
Dobosz- Karpiuk N.

2

Sala 1

wychowanie fizyczne wczesnoszkolne
Fiłonowicz A.

Sala 10

edukacja informatyczna
Sierocka- Twaróg I.

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 8.

język mniejszości narodowej - białoruski
Treszczotko H.

Sala 15.

matematyka
Drużba B.

3

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 8.

język polski
Kazimiruk M.

Sala 15.

język polski
Kozłowska A.

4

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 8.

zajęcia z wychowawcą
Kazimiruk M.

Sala 15.

język polski
Kozłowska A.

5

Sala 17

edukacja plastyczna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

edukacja muzyczna 
Nawrocka I.

Sala 18

edukacja muzyczna 
Nawrocka I.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.

6

Sala 17

język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Gacuta M.

Sala 18

edukacja plastyczna 
Nawrocka I.

Sala 18

edukacja plastyczna 
Nawrocka I.

Sala 8.

matematyka
Drużba B.

Sala 15.

język mniejszości narodowej - białoruski
Treszczotko H.

7

Sala 7

koło logicznego myślenia
koło logicznego myślenia
Drużba B.

Sala 7

koło logicznego myślenia
koło logicznego myślenia
Drużba B.

Sala 7

koło logicznego myślenia
koło logicznego myślenia
Drużba B.

Sala 15.

język mniejszości narodowej - białoruski 
Treszczotko H.

Sala 15.

język mniejszości narodowej - białoruski 
Treszczotko H.

8

Sala 7

zajęcia świetlicowe
świetlica 2
Gacuta M.

Sala 7

zajęcia świetlicowe
świetlica 2
Gacuta M.

Sala 7

zajęcia świetlicowe
świetlica 2
Gacuta M.

Sala 7

zajęcia świetlicowe
świetlica 2
Gacuta M.

Sala 15.

koło logicznego myślenia
Drużba B.

c
z
w
a
r
t
e
k

1

Sala 1

zajęcia ruchowe
zajęcia ruchowe kl. I -III
Fiłonowicz A.

Sala 1

zajęcia ruchowe
zajęcia ruchowe kl. I -III
Fiłonowicz A.

Sala 1

zajęcia ruchowe
zajęcia ruchowe kl. I -III
Fiłonowicz A.

Sala 8.

przyroda
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 15.

język rosyjski
Kazimiruk M.

2

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 8.

język polski
Kazimiruk M.

Sala 15.

matematyka
Drużba B.

3

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 8.

język angielski
Prusinowska A.

Sala 15.

informatyka
Sierocka- Twaróg I.

4

Sala 1

wychowanie fizyczne wczesnoszkolne
Fiłonowicz A.

Sala 18

koło artystyczne
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 16

koło muzyczne
Nawrocka I.

Sala 8.

historia
Nesteruk J.

Sala 7

religia prawosławna 
Markiewicz M.

5

Sala 17

edukacja plastyczna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

zajęcia dydaktyczno-wyrówawcze
Fiłonowicz A.

Sala 16

język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Gacuta M.

Sala 8.

matematyka
Drużba B.

Sala 15.

język polski
Kozłowska A.

6

Sala 10

edukacja informatyczna
Sierocka- Twaróg I.

Sala 18

język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Gacuta M.

Sala 7

religia prawosławna 
Markiewicz M.

Sala 7

religia prawosławna 
religia prawosławna 4
Markiewicz M.

Sala 7

historia i kultura białoruska 
Nesteruk J.

7

Sala 10

koło programowania
koło programowania
Sierocka- Twaróg I.

Sala 10

koło programowania
koło programowania
Sierocka- Twaróg I.

Sala 7

zajęcia świetlicowe
świetlica 3
Nesteruk J.

Sala 7

zajęcia świetlicowe
świetlica 3
Nesteruk J.

Sala 15.

język angielski
Gacuta M.

8

Sala 7

koło językowe
koło językowe
Gacuta M.

Sala 7

koło językowe
koło językowe
Gacuta M.

Sala 7

koło językowe
koło językowe
Gacuta M.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.

p
i
ą
t
e
k

1

Sala 17

język mniejszości narodowej - białoruski
język białoruski 1
Kazimiruk M.

Sala 18

język mniejszości narodowej - białoruski 
Lunda E.

Sala 18

język mniejszości narodowej - białoruski 
Lunda E.

Sala 7

muzyka 
Nawrocka I.

Sala 7

muzyka 
Nawrocka I.

2

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Gacuta M.

Sala 16

język mniejszości narodowej - białoruski
Lunda E.

Sala 7

plastyka 
Nawrocka I.

Sala 7

plastyka 
Nawrocka I.

3

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.

4

Sala 17

zajęcia dydaktyczno-wyrówawcze
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 8.

technika
Wasiluk A.

Sala 15.

język polski
Kozłowska A.

5

Sala 17

język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Gacuta M.

Sala 18

wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Fiłonowicz A.

Sala 18

wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Fiłonowicz A.

Sala 8.

język mniejszości narodowej - białoruski
Treszczotko H.

Sala 15.

technika
Wasiluk A.

6

Sala 1

koło sportowe - Gry i zabawy ogólnorozwojowe
Koło sportowe "Gry i zabawy ogólnorozwojowe"
Nesteruk J.

Sala 1

koło sportowe - Gry i zabawy ogólnorozwojowe
Koło sportowe "Gry i zabawy ogólnorozwojowe"
Nesteruk J.

Sala 1

koło sportowe - Gry i zabawy ogólnorozwojowe
Koło sportowe "Gry i zabawy ogólnorozwojowe"
Nesteruk J.

Sala 7

język mniejszości narodowej - białoruski 
Treszczotko H.

Sala 7

język mniejszości narodowej - białoruski 
Treszczotko H.

6 a - 8 a

 

6 a

7 a

8 a

p
o
n
i
e
d
z
i
a
ł
e
k

1

Sala 12.

język polski
Kozłowska A.

Sala 13.

język angielski
Gacuta M.

Sala 9.

chemia
Lewczuk A.

2

Sala 12.

matematyka
Lewczuk A.

Sala 13.

język mniejszości narodowej - białoruski
Kazimiruk M.

Sala 9.

matematyka
Drużba B.

3

Sala 12.

język rosyjski
Kazimiruk M.

Sala 13.

chemia
Lewczuk A.

Sala 9.

język polski
Kozłowska A.

4

Sala 1

Zajęcia "Laboratorium przyszłości"
Laboratoria przyszłości V - VI
Sierocka- Twaróg I.

Sala 13.

matematyka
Drużba B.

Sala 9.

język polski
Kozłowska A.

5

Sala 7

religia prawosławna 
Markiewicz M.

Sala 13.

język polski
Kozłowska A.

Sala 9.

biologia
Sierocka- Twaróg I.

6

Sala 12.

geografia
Kazimiruk M.

Sala 13.

zajęcia z wychowawcą
Kozłowska A.

Sala 9.

historia
Nesteruk J.

7

Sala 12.

język mniejszości narodowej - białoruski
Kazimiruk M.

Sala 13.

biologia
Sierocka- Twaróg I.

Sala 9.

geografia
Kulik S.

8

Sala 12.

wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.

Sala 12.

wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.

Sala 12.

wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.

w
t
o
r
e
k

1

Sala 12.

język polski
Kozłowska A.

Sala 13.

fizyka
Wasiluk A.

Sala 9.

język angielski
Prusinowska A.

2

Sala 12.

historia
Nesteruk J.

Sala 13.

język polski
Kozłowska A.

Sala 9.

fizyka
Wasiluk A.

3

Sala 12.

język angielski
Gacuta M.

Sala 13.

matematyka
Drużba B.

Sala 9.

język mniejszości narodowej - białoruski
Kazimiruk M.

4

Sala 12.

koło patriotyczne
Nesteruk J.

Sala 13.

język angielski
Gacuta M.

Sala 9.

język polski
Kozłowska A.

5

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.

6

Sala 1

szkolne koło sportowe
SKS
Nesteruk J.

Sala 13.

geografia
Kulik S.

Sala 9.

koło logicznego myślenia
Drużba B.

7

Sala 1

szkolne koło sportowe
SKS
Nesteruk J.

Sala 13.

geografia
Kulik S.

Sala 9.

informatyka
Sierocka- Twaróg I.

8

Sala 7

zajęcia świetlicowe
świetlica 1
Kazimiruk M.

Sala 10

informatyka
Sierocka- Twaróg I.

 

ś
r
o
d
a

1

Sala 12.

matematyka
Lewczuk A.

Sala 13.

język polski
Kozłowska A.

Sala 9.

edukacja dla bezpieczeństwa
Giżewska I.

2

Sala 12.

matematyka
Lewczuk A.

Sala 13.

język polski
Kozłowska A.

Sala 9.

wiedza o społeczeństwie
Dobosz- Karpiuk N.

3

Sala 12.

biologia
Sierocka- Twaróg I.

Sala 13.

język rosyjski
Treszczotko H.

Sala 9.

matematyka
Drużba B.

4

Sala 12.

historia
Nesteruk J.

Sala 13.

matematyka
Drużba B.

Sala 9.

zajęcia z wychowawcą
Sierocka- Twaróg I.

5

Sala 12.

język polski
Kozłowska A.

Sala 13.

język angielski
Gacuta M.

Sala 9.

język rosyjski
Treszczotko H.

6

Sala 7

plastyka 
Nesteruk J.

Sala 7

plastyka 
Nesteruk J.

Sala 9.

język polski
Kozłowska A.

7

Sala 7

muzyka 
Nawrocka I.

Sala 7

muzyka 
Nawrocka I.

Sala 9.

język polski
Kozłowska A.

8

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.

c
z
w
a
r
t
e
k

1

Sala 12.

matematyka
Lewczuk A.

Sala 13.

matematyka
Drużba B.

Sala 9.

język angielski
Prusinowska A.

2

Sala 12.

język angielski
Gacuta M.

Sala 13.

chemia
Lewczuk A.

Sala 9.

język angielski
Prusinowska A.

3

Sala 12.

język mniejszości narodowej - białoruski
Kazimiruk M.

Sala 13.

historia
Nesteruk J.

Sala 9.

chemia
Lewczuk A.

4

Sala 7

religia prawosławna 
Markiewicz M.

Sala 13.

biologia
Sierocka- Twaróg I.

Sala 9.

matematyka
Drużba B.

5

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Nesteruk J.

6

Sala 7

historia i kultura białoruska 
Nesteruk J.

Sala 13.

język polski
Kozłowska A.

Sala 9.

wiedza o społeczeństwie
Dobosz- Karpiuk N.

7

Sala 12.

język polski
Kozłowska A.

Sala 7

religia prawosławna 
religia prawosławna 7
Markiewicz M.

Sala 9.

religia katolicka
religia katolicka
Zbucki R.

Sala 7

religia prawosławna 
religia prawosławna 8
Markiewicz M.

8

Sala 12.

informatyka
Sierocka- Twaróg I.

Sala 7

religia prawosławna 
religia prawosławna 7
Markiewicz M.

Sala 9.

religia katolicka
religia katolicka
Zbucki R.

Sala 7

religia prawosławna 
religia prawosławna 8
Markiewicz M.

p
i
ą
t
e
k

1

Sala 12.

zajęcia z wychowawcą
Nesteruk J.

Sala 13.

fizyka
Wasiluk A.

Sala 9.

matematyka
Drużba B.

2

Sala 12.

język rosyjski
Kazimiruk M.

Sala 13.

doradztwo zawodowe
Wasiluk A.

Sala 9.

historia
Nesteruk J.

3

Sala 12.

język mniejszości narodowej - białoruski
Kazimiruk M.

Sala 13.

język rosyjski
Treszczotko H.

Sala 9.

fizyka
Wasiluk A.

4

Sala 12.

język angielski
Gacuta M.

Sala 13.

historia
Nesteruk J.

Sala 9.

język rosyjski
Treszczotko H.

5

Sala 12.

język polski
Kozłowska A.

Sala 13.

język mniejszości narodowej - białoruski 
Kazimiruk M.

Sala 13.

język mniejszości narodowej - białoruski 
Kazimiruk M.

6

Sala 12.

technika
Wasiluk A.

Sala 13.

język mniejszości narodowej - białoruski 
Kazimiruk M.

Sala 13.

język mniejszości narodowej - białoruski 
Kazimiruk M.

7

     

8