Rada Rodziców – rok szkolny 2021/2022


Przewodniczący Rady Rodziców – Mariusz Niczyporuk

Zastępca – Mikołaj BielewiecSkarbnik – Paulina Troc
Przewodniczący w klasach:

Oddział Przedszkolny – Barbara Gierasiumiuk

Klasa I – Paulina Troc

Klasa II – Anna Nycz

Klasa III – Alina Nowicka-Surel

Klasa IV – Hanna Miller

Klasa V – Elżbieta Chomczuk

Klasa VI – Paulina Dudar

Klasa VII – Bożena Pietroczuk

Klasa VIII – Mikołaj Bielewiec

Pieniądze na Komitet Rodzicielski w kwocie 50 zł można wpłacać na numer  rachunku bankowego (Bank Spółdzielczy w Hajnówce) 74 8071 0006 0006 0307 2000 0010