BeCREO

Na lekcjach informatyki sprawdziliśmy jak działa sygnalizacja świetlna w BeCREO

Laboratoria Przyszłości

Poznajemy możliwości Canona G7X

Laboratoria Przyszłości

O programie
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Czytaj więcej...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Dotacja celowa w ramach programu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet

Kierunek interwencji 3.1.

            W maju 2022 roku po wcześniejszym rozpatrzeniu wniosku oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych,  placówka otrzymała wsparcie finansowe w całkowitej kwocie 1875 zł. na zakup książek

(nowości wydawniczych) oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Czytaj więcej...