Rada pedagogiczna

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot, pełnione funkcje Kwalifikacje nauczyciela do nauczanego przedmiotu Stopień awansu
  Joanna Barbara Aleksiejuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych   Nauczyciel dyplomowany
1 Nina Dobosz – Karpiuk nauczanie zintegrowane, wychowawca klasy I mgr historii, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej – nauczanie zintegrowane, studia podyplomowe w zakresie przyrody, terapii pedagogicznej, sztuki Nauczyciel dyplomowany
2. Nina Baczyńska Klasa „0” mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej oligofrenopedagog Nauczyciel dyplomowany
3. Irena Nawrocka nauczanie zintegrowane, wychowawca klasy II mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z zakresu sztuki Nauczyciel dyplomowany
5. Aneta Fiłonowicz nauczanie zintegrowane, wychowawca klasy III mgr pedagogiki wczesnoszkolnej Nauczyciel mianowany
6. Barbara Drużba matematyka, opiekun SU mgr matematyki Nauczyciel dyplomowany
7. Iwona Sierocka – Twaróg biiologia, przyroda, nformatyka, biblioteka mgr biologii, studia podyplomowe w zakresie informatyki dla nauczycieli, studia podyplomowe w zakresie przyrody, kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa Nauczyciel dyplomowany
8. Aleutyna Kozłowska język polski, biblioteka, wychowawca klasy IV mgr historii, studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej, kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa Nauczyciel mianowany
9. Maria Kazimiruk język białoruski, język rosyjski, wychowawca klasy V mgr filologii białoruskiej z filologią rosyjską jako przedmiotem pobocznym, studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej Nauczyciel dyplomowany
10. Mirosław Gacuta język angielski, wychowawca klasy VI mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, wyższe studia zawodowe- licencjat filologia angielska Nauczyciel mianowany
11. Halina Treszczotko język polski, język rosyjski, język białoruski wychowawca klasy II gimnazjum mgr filologii białoruskiej z filologią rosyjską jako przedmiotem pobocznym, studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej Nauczyciel dyplomowany
12. Jerzy Nesteruk historia, wiedza o społeczeństwie, plastyka, muzyka, wychowawca klasy VII mgr historii, licencjat w zakresie nauczania języka niemieckiego, kurs kwalifikacyjny z zakresu sztuki, podyplomowe studia w zakresie wychowania fizycznego Nauczyciel dyplomowany
13. Włodzimierz Misiejuk wychowanie fizyczne, technika, świetlica szk., opiekun MDP, Pedagogiczne Studium Techniczne, mgr wychowania fizycznego, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej Nauczyciel dyplomowany
14. ks. Sławomir Awksietijuk religia mgr teologii prawosławnej Nauczyciel dyplomowany
15. Ewa Awksietijuk nauczanie zintegrowane, wychowawca klasy I mgr teologii prawosławnej, nauczanie zintegrowane Nauczyciel dyplomowany
16. Ewa Lunda j. białoruski, biblioteka, wychowawca kl. III gimnazjum mgr filologii białoruskiej, studia podyplomowe wychowania fizycznego, kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa Nauczyciel mianowany
17. Sławomir Kulik geografia mgr geografii, podyplomowe studia z zakresu przyrody i informatyki Nauczyciel mianowany
 19.  Irena Giżewska
 fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa  mgr biologii
studia podyplomowe w zakresie   fizyki, studia podyplomowe w zakresie edukacja dla bezpieczeństwa
 Nauczyciel kontraktowy
 21. ks. Michał Markiewicz religia  mgr teologii prawosławnej, nauczanie początkowe  Nauczyciel stażysta
 22. Joanna Jarocewicz
wychowanie do życia w rodzinie pedagogika w zakresie nauczania przedszkolnego
studia podyplomowe w zakresie wychowanie do życia w rodzinie
 Nauczyciel dyplomowany
 23. ks. Rafał Zbucki
religia  mgr teologii  Nauczyciel dyplomowany