JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Projekt edukacyjny ”Parki Narodowe Województwa Podlaskiego”.

niedziela, 26 grudzień 2021

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Narwiańskiego Parku Narodowego „Młynarzówka” dzięki efektom audiowizualnym i prezentacjom multimedialnym przyjrzeli się z bliska przyrodzie Narwiańskiego Parku Narodowego. Obejrzeli film o genezie powstania doliny Narwi, zapoznali się z systemem rzeki anastomozującej (wielokorytowej) na multimedialnej makiecie. Przedstawiona została również ornitofauna Parku, życie bobrów oraz bezkręgowców. Dzięki dioramie przyrodniczej uczniowie poznali zbiorowiska występujące w Parku, zaś dioramie kulturowej użytkowanie doliny Narwi dawniej i obecnie. Niewątpliwą atrakcją było akwarium z rybami zamieszkującymi wody Narwi.

Kolejnym punktem programu wycieczki był spacer ścieżką przyrodniczą „Kładka wśród bagien” oraz ognisko w okolicach dworu w Kurowie. Na zakończenie uczniowie poznali zabytki Tykocina: rynek, kościół św. Trójcy, alumnat nazywany jest „perłą architektury baroku”, barokową synagogę oraz Dom Talmudyczny.