Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych powstała w 1860 roku i przetrwała I i II wojnę światową. Przed wojną w szkole uczyły się cztery klasy w dwóch salach lekcyjnych. Początkowo uczył jeden nauczyciel, później liczba nauczycieli wzrosła.

W latach 60 – tych uczniowie uczyli się w czterech salach lekcyjnych znajdujących się w szkole i trzech salach w domach prywatnych.

13 lutego 1989 roku do użytku oddano nowe pomieszczenie – pokój nauczycielski. Warunki pracy nauczycieli znacznie się polepszyły.

W 1998 roku rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego, którą ukończono rok później. W 2000 roku oddano do użytku nowoczesną salę gimnastyczną.

Wraz z reformą oświaty  w 2001 roku utworzono w Dubiczach Cerkiewnych Publiczne Gimnazjum, następnie w 2002 roku powstał Zespół Szkół w skład którego weszła  szkoła podstawowa i gimnazjum.