Plan lekcji

 

 

Klasy 1 - 5

1 - 5

1 a

2 a

3 a

4 a

5 a

p
o
n
i
e
d
z
i
a
ł
e
k

1

Sala 16

koło ekologiczne
Nesteruk J.

Sala 17

język mniejszości narodowej - białoruski
Lunda E.

Sala 18

język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Gacuta M.

Sala 13

przyroda
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 9

język rosyjski
Treszczotko H.

2

Sala 1

zajęcia ruchowe
zajęcia ruchowe
Lunda E.

Sala 1

zajęcia ruchowe
zajęcia ruchowe
Lunda E.

Sala 1

zajęcia ruchowe
zajęcia ruchowe
Lunda E.

Sala 13

język angielski
Gacuta M.

Sala 9

historia
Nesteruk J.

3

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

język mniejszości narodowej - białoruski
Lunda E.

Sala 13

język rosyjski
Treszczotko H.

Sala 9

język angielski
Gacuta M.

4

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 13

język polski
Kozłowska A.

Sala 10

informatyka
Sierocka- Twaróg I.

5

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 13

zajęcia z wychowawcą
Nesteruk J.

Sala 9

matematyka
Drużba B.

6

Sala 10

edukacja informatyczna
Sierocka- Twaróg I.

Sala 17

język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Gacuta M.

Sala 18

edukacja muzyczna
Fiłonowicz A.

Sala 13

matematyka
Drużba B.

Sala 9

koło patriotyczne
Nesteruk J.

7

Sala 16

edukacja muzyczna 
Fiłonowicz A.

Sala 16

edukacja muzyczna 
Fiłonowicz A.

Sala 10

edukacja informatyczna
Sierocka- Twaróg I.

8

Sala 7

koło krajoznawcze
koło krajoznawcze
Nesteruk J.

Sala 7

koło krajoznawcze
koło krajoznawcze
Nesteruk J.

Sala 7

koło krajoznawcze
koło krajoznawcze
Nesteruk J.

Sala 10

informatyka
Sierocka- Twaróg I.

Sala 9

zajęcia z wychowawcą
Kozłowska A.

w
t
o
r
e
k

1

Sala 1

wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Lunda E.

Sala 1

wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Lunda E.

Sala 1

wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Lunda E.

Sala 13

historia
Nesteruk J.

Sala 9

matematyka
Drużba B.

2

Sala 16

język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Gacuta M.

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 10

koło programowania
koło programowania 3-4
Sierocka- Twaróg I.

Sala 10

koło programowania
koło programowania 3-4
Sierocka- Twaróg I.

Sala 9

język mniejszości narodowej - białoruski
Tomczuk M.

3

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 13

język mniejszości narodowej - białoruski
Tomczuk M.

Sala 10

koło programowania
koło programowania 5-6
Sierocka- Twaróg I.

4

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 13

matematyka
Drużba B.

Sala 7

historia i kultura białoruska 
Tomczuk M.

5

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 17

język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Gacuta M.

Sala 18

edukacja plastyczna
Fiłonowicz A.

Sala 13

przyroda
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 9

język rosyjski 
Treszczotko H.

6

Sala 7

religia prawosławna 
Markiewicz M.

Sala 7

religia prawosławna 
Markiewicz M.

Sala 7

religia prawosławna 
Markiewicz M.

Sala 13

język angielski
Gacuta M.

Sala 9

język polski
Kozłowska A.

7

Sala 16

koło teatralne
koło teatralne
Fiłonowicz A.

Sala 16

koło teatralne
koło teatralne
Fiłonowicz A.

Sala 16

koło teatralne
koło teatralne
Fiłonowicz A.

Sala 13

język polski
Kozłowska A.

Sala 9

technika
Misiejuk W.

8

Sala 16

koło teatralne
koło teatralne
Fiłonowicz A.

Sala 16

koło teatralne
koło teatralne
Fiłonowicz A.

Sala 16

koło teatralne
koło teatralne
Fiłonowicz A.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.

ś
r
o
d
a

1

Sala 1

wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Lunda E.

Sala 1

wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Lunda E.

Sala 1

wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Lunda E.

Sala 13

matematyka
Drużba B.

Sala 9

język angielski
Gacuta M.

2

Sala 16

język mniejszości narodowej - białoruski
Lunda E.

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 7

muzyka 
Nawrocka I.

Sala 7

muzyka 
Nawrocka I.

3

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 13

język angielski
Gacuta M.

Sala 9

język polski
Kozłowska A.

4

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 13

historia
Nesteruk J.

Sala 9

język polski
Kozłowska A.

5

Sala 16

koło taneczne
koło taneczne
Fiłonowicz A.

Sala 16

koło taneczne
koło taneczne
Fiłonowicz A.

Sala 16

koło taneczne
koło taneczne
Fiłonowicz A.

Sala 13

język polski
Kozłowska A.

Sala 9

matematyka
Drużba B.

6

Sala 16

koło taneczne
koło taneczne
Fiłonowicz A.

Sala 16

koło taneczne
koło taneczne
Fiłonowicz A.

Sala 16

koło taneczne
koło taneczne
Fiłonowicz A.

Sala 7

plastyka 
Nesteruk J.

Sala 7

plastyka 
Nesteruk J.

7

Sala 10

koło programowania
koło programowania
Sierocka- Twaróg I.

Sala 10

koło programowania
koło programowania
Sierocka- Twaróg I.

Sala 16

koło artystyczne
Fiłonowicz A.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.

8

Sala 7

koło krajoznawcze
koło krajoznawcze
Nesteruk J.

Sala 7

koło krajoznawcze
koło krajoznawcze
Nesteruk J.

Sala 7

koło krajoznawcze
koło krajoznawcze
Nesteruk J.

Sala 13

koło szachowe
Misiejuk W.

Sala 7

trening koncentracji
trening koncentracji 5-6
Sierocka- Twaróg I.

c
z
w
a
r
t
e
k

1

Sala 1

wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Lunda E.

Sala 1

wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Lunda E.

Sala 1

wychowanie fizyczne wczesnoszkolne 
Lunda E.

Sala 13

język polski
Kozłowska A.

Sala 9

matematyka
Drużba B.

2

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 17

język mniejszości narodowej - białoruski 
Lunda E.

Sala 17

język mniejszości narodowej - białoruski 
Lunda E.

Sala 13

matematyka
Drużba B.

Sala 9

język angielski
Gacuta M.

3

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.

4

Sala 16

język mniejszości narodowej - białoruski
Lunda E.

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 13

technika
Misiejuk W.

Sala 7

język mniejszości narodowej - białoruski 
Tomczuk M.

5

Sala 16

edukacja plastyczna 
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 16

edukacja plastyczna 
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 13

język mniejszości narodowej - białoruski
Tomczuk M.

Sala 9

historia
Nesteruk J.

6

Sala 7

religia prawosławna 
Markiewicz M.

Sala 7

religia prawosławna 
Markiewicz M.

Sala 7

religia prawosławna 
Markiewicz M.

7

Sala 7

religia prawosławna 
Markiewicz M.

Sala 7

religia prawosławna 
Markiewicz M.

8

Sala 7

religia prawosławna 
Markiewicz M.

Sala 7

religia prawosławna 
Markiewicz M.

p
i
ą
t
e
k

1

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 13

język mniejszości narodowej - białoruski
Tomczuk M.

Sala 9

język polski
Kozłowska A.

2

Sala 16

Edukacja wczesnoszkolna
Nawrocka I.

Sala 17

Edukacja wczesnoszkolna
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 18

Edukacja wczesnoszkolna
Fiłonowicz A.

Sala 13

geografia Białorusi
Tomczuk M.

Sala 9

język polski
Kozłowska A.

3

Sala 1

zajęcia ruchowe
zajęcia ruchowe
Lunda E.

Sala 1

zajęcia ruchowe
zajęcia ruchowe
Lunda E.

Sala 1

zajęcia ruchowe
zajęcia ruchowe
Lunda E.

Sala 13

język polski
Kozłowska A.

Sala 9

biologia
Sierocka- Twaróg I.

4

Sala 16

język mniejszości narodowej - białoruski
Lunda E.

Sala 10

edukacja informatyczna
Sierocka- Twaróg I.

Sala 18

język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Gacuta M.

Sala 13

język rosyjski
Treszczotko H.

Sala 7

język mniejszości narodowej - białoruski 
Tomczuk M.

5

Sala 16

język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Gacuta M.

Sala 18

język mniejszości narodowej - białoruski 
Lunda E.

Sala 18

język mniejszości narodowej - białoruski 
Lunda E.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.

6

Sala 7

trening koncentracji
trening koncentracji
Sierocka- Twaróg I.

Sala 7

trening koncentracji
trening koncentracji
Sierocka- Twaróg I.

Sala 9

geografia
Kulik S.

7

8


Klasy 6 -8

Kl. 6 - 8

6 a

7 a

8 a

p
o
n
i
e
d
z
i
a
ł
e
k

1

Sala 8

technika
Misiejuk W.

Sala 15

fizyka
Giżewska I.

Sala 10

informatyka
Sierocka- Twaróg I.

2

Sala 8

historia
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 15

chemia
Giżewska I.

Sala 12

język polski
Treszczotko H.

3

Sala 8

język polski
Kozłowska A.

Sala 10

informatyka
Sierocka- Twaróg I.

Sala 12

fizyka
Giżewska I.

4

Sala 8

język angielski
Gacuta M.

Sala 15

język polski
Treszczotko H.

Sala 12

chemia
Giżewska I.

5

Sala 10

informatyka
Sierocka- Twaróg I.

Sala 15

język angielski
Gacuta M.

Sala 12

edukacja dla bezpieczeństwa
Giżewska I.

6

Sala 9

język polski
Kozłowska A.

Sala 15

język rosyjski
Treszczotko H.

Sala 12

wiedza o społeczeństwie
Dobosz- Karpiuk N.

7

Sala 15

matematyka
Drużba B.

Sala 12

doradztwo zawodowe
Wasiluk A.

8

Sala 9

matematyka
Drużba B.

Sala 15

doradztwo zawodowe
Wasiluk A.

Sala 12

język angielski
Gacuta M.

w
t
o
r
e
k

1

Sala 9

język mniejszości narodowej - białoruski
Tomczuk M.

Sala 15

język angielski
Gacuta M.

Sala 12

język polski
Treszczotko H.

2

Sala 9

matematyka
Drużba B.

Sala 15

historia
Nesteruk J.

Sala 12

język polski
Treszczotko H.

3

Sala 10

koło programowania
koło programowania 5-6
Sierocka- Twaróg I.

Sala 15

język polski
Treszczotko H.

Sala 12

język mniejszości narodowej - białoruski
Lunda E.

4

Sala 7

historia i kultura białoruska 
Tomczuk M.

Sala 15

język polski
Treszczotko H.

Sala 12

język angielski
Gacuta M.

5

Sala 9

język rosyjski 
Treszczotko H.

Sala 15

matematyka
Drużba B.

Sala 1

wychowanie fizyczne
Misiejuk W.

6

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.

Sala 12

matematyka
Drużba B.

7

Sala 9

język angielski
Gacuta M.

Sala 7

religia prawosławna 
Markiewicz M.

Sala 7

religia prawosławna 
Markiewicz M.

8

Sala 9

język polski
Kozłowska A.

Sala 7

religia prawosławna 
Markiewicz M.

Sala 7

religia prawosławna 
Markiewicz M.

ś
r
o
d
a

1

Sala 9

język polski
Kozłowska A.

Sala 15

chemia
Giżewska I.

Sala 12

wiedza o społeczeństwie
Dobosz- Karpiuk N.

2

Sala 9

język angielski
Gacuta M.

Sala 15

matematyka
Drużba B.

Sala 12

fizyka
Giżewska I.

3

Sala 9

zajęcia z wychowawcą
Lunda E.

Sala 15

fizyka
Giżewska I.

Sala 12

matematyka
Drużba B.

4

Sala 9

matematyka
Drużba B.

Sala 15

język mniejszości narodowej - białoruski
Tomczuk M.

Sala 12

chemia
Giżewska I.

5

Sala 9

język rosyjski
Treszczotko H.

Sala 15

historia
Nesteruk J.

Sala 1

wychowanie fizyczne
Misiejuk W.

6

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.

Sala 12

geografia
Kulik S.

7

Sala 9

geografia
Kulik S.

Sala 15

język rosyjski
Treszczotko H.

Sala 12

historia
Nesteruk J.

8

Sala 7

trening koncentracji
trening koncentracji 5-6
Sierocka- Twaróg I.

Sala 15

geografia
Kulik S.

Sala 12

zajęcia z wychowawcą
Treszczotko H.

c
z
w
a
r
t
e
k

1

Sala 7

muzyka 
Nawrocka I.

Sala 7

muzyka 
Nawrocka I.

Sala 12

język polski
Treszczotko H.

2

Sala 8

historia
Dobosz- Karpiuk N.

Sala 15

język polski
Treszczotko H.

Sala 12

biologia
Sierocka- Twaróg I.

3

Sala 9

biologia
Sierocka- Twaróg I.

Sala 15

matematyka
Drużba B.

Sala 12

język rosyjski
Treszczotko H.

4

Sala 7

język mniejszości narodowej - białoruski 
Tomczuk M.

Sala 15

biologia
Sierocka- Twaróg I.

Sala 12

język angielski
Gacuta M.

5

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.

Sala 12

matematyka
Drużba B.

6

Sala 15

zajęcia z wychowawcą
Misiejuk W.

Sala 12

język mniejszości narodowej - białoruski
Lunda E.

7

Sala 7

religia prawosławna 
religia prawosławna
Markiewicz M.

Sala 8

religia katolicka
religia katolicka
Zbucki R.

Sala 15

język mniejszości narodowej - białoruski
Tomczuk M.

Sala 1

wychowanie fizyczne
Misiejuk W.

8

Sala 7

religia prawosławna 
religia prawosławna
Markiewicz M.

Sala 8

religia katolicka
religia katolicka
Zbucki R.

Sala 15

język mniejszości narodowej - białoruski
Tomczuk M.

Sala 12

historia
Nesteruk J.

p
i
ą
t
e
k

1

Sala 7

plastyka 
Nesteruk J.

Sala 7

plastyka 
Nesteruk J.

Sala 12

język mniejszości narodowej - białoruski
Lunda E.

2

Sala 8

koło regionalne
Lunda E.

Sala 15

język polski
Treszczotko H.

Sala 12

matematyka
Drużba B.

3

Sala 9

matematyka
Drużba B.

Sala 15

język mniejszości narodowej - białoruski
Tomczuk M.

Sala 12

język polski
Treszczotko H.

4

Sala 7

język mniejszości narodowej - białoruski 
Tomczuk M.

Sala 15

geografia
Kulik S.

Sala 1

wychowanie fizyczne
Misiejuk W.

5

Sala 9

język polski
Kozłowska A.

Sala 15

biologia
Sierocka- Twaróg I.

Sala 12

język rosyjski
Treszczotko H.

6

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.

Sala 1

wychowanie fizyczne 
Misiejuk W.

Sala 12

koło językowe
Treszczotko H.

7

8